Privacy verklaring Female DJ’s Miss Smile & No Sugar (onderdeel van Smile Creations)

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://femaledjs.nl.

Over ons privacybeleid; Smile Creations – Female DJ’s Miss Smile & No Sugar, Smile Creations Music Label geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van Smile Creations – Female DJ’s Miss Smile & No Sugar, Smile Creations Music Label. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Mevr. J. van den Berg voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Onze website is ontwikkeld met wordpress software, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord beleid wat regelmatig wordt aangepast. Er worden back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de gekozen dienst die je afneemt of informatie over aanvraagt bij Smile Creations, Female DJ’s Miss Smile en No Sugar, Smile Creations Music Label:

 • NAW-gegevens
 • Telefoon nummer
 • Email adres
 • leeftijd, geboortedatum
 • Nationaliteit
 • kopie geldig ID-bewijs indien van toepassing
 • Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens zoals kvk nummer indien van toepassing
 • IP adres indien je onze websites bezoekt
 • Browse gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Chat geschiedenis middels onze chat functie op onze websites
 • (Pers) Foto’s
 • URL en social media links indien van toepassing
 • Kopie distributie overeenkomst indien van toepassing
 • Overige gegevens die je zelf actief aan ons verstrekt door een aanmelding per email, telefonisch, via WhatsApp, in correspondentie, via ons bezoekregistratie formulier/verklaring van geleverde diensten op onze locaties of via het verzenden van jouw gegevens via ons contact formulier op onze websites
 • Onze website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder(s) en/of verzorger(s) betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
 • We verwerken zelf foto’s van onze eigen audio- en video apparatuur. Dit zijn foto’s of video’s die door ons zelf worden gemaakt en ook worden verstrekt aan diegene die op de foto of video staat. We gebruiken deze foto’s als positieve uiting op onze websites en social media. Wij vragen altijd jouw toestemming voordat we een foto of video nemen.
 • Een gedeelte van onze gegevens verwerking en opslag is wettelijk verplicht voor de belastingdienst. Hier dienen wij ons aan te houden.
 • Je kunt jezelf ook aanmelden voor onze nieuwsbrieven die we gemiddeld 1x per maand verzenden. Afmelden kan ook onderaan elke nieuwsbrief.
 • Het is mogelijk dat je via social media een advertentie te zien krijgt over Female DJ’s Miss Smile & No Sugar, Smile Creations of Smile Creations Music Label. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten en hebben ingesteld.
 • Volgens de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@smilecreations.nl
 • Voor wijzigingen, rectificatie of (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens kun je ook contact met ons opnemen via info@smilecreations.nl
 • Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk of dan door de belastingdienst vereist. De exacte bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen. Vragen hierover kun je stellen via of info@smilecreations.nl

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens, Smile Creations, Smile Creations Music Label:

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Paypal, WordPress, Hostnet, Jan Morel, Genelec, Native Instruments, Aweber, Mailchimp, Zendesk, ING Bank, Mastercard, Visa, KNAB, Rabobank, Kvk, Belastingdienst, Apple, Beatport, Spotify, Amazon, iTunes, Foscam, Dahua, Samsung, Canon connect, Google.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen;

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Ons netwerk is beveiligd met SSL en VPN.
 • Alle medewerkers van Smile Creations die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Smile Creations – Female DJ’s Miss Smile & No Sugar – Smile Creations Music label gevestigd te Stationsplein 91, 5211BM, Amsterdam, Nederland. T (06) 26124333 E info@smilecreations.nl Contactpersoon voor privacy zaken Mevr. J. van den Berg